இயற்கை வாழ்வியல்

இயற்கை வாழ்வியல்

இனிவரும் காலங்களில் ஏற்படும் சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த பிரச்சினைகளையும் அதனால் மனிதர்களுக்கு நேரிடும் இடர்களையும் சமாளிப்பதற்கான ஒரே வழி இயற்கை வாழ்வியல். அதில் இயற்கை விவசாயம், நாட்டு விதை சேகரிப்பு, மரபுக்கல்வி, இயற்கை மருத்துவம், தியானம் செய்வது போன்ற பலவற்றில் இயற்கைக் கட்டுமானமும் ஒன்று. இந்தப் பகுதியில் மேற்குறிப்பிட்ட அனைத்துத் துறைகளைப் பற்றியும் சித்தரிக்க இருக்கிறோம்

Cementum athan mohamum

தீஞ்சுதையும்(சிமெண்டும்), அதன் மோகமும்

சுதை என்றால் சுண்ணாம்பு. தீஞ்சுதை= தீமை+சுதை. தீமை விளைவிக்கும் சுதை. இக்கட்டுரையைப் படிக்கும்போது புரியும் ஏன் சிமெண்ட் ஐ தீஞ்சுதை என்றழைக்கிறோம் என்று. வெறும் நூறாண்டு காலமாய் இருந்துவரும் தீஞ்சுதை, பெருபான்மையான மக்களின் நம்பிக்கையைப் பெற்றுள்ளது.

ஏரிக்கரை மண்வீடு, அருணாச்சலாமலை அடிவாரம்‌.

ஒரு சமூகமாகக்கூடி இணைந்து வேலை செய்யும் போது செலவில்லாமல் எளிதாக இயற்கை வீடு கட்டலாம் என்பதற்கான உதாரணம்தான் இந்த ஏரிக்கரை மண்வீடு.

இயற்கை வேலிகளும் உயிர் வேலிகளும்

ஒருவரின் வேலியை வைத்தே, அவரின் மனதைத் தீர்மானிக்கலாம். நவீன வேலிகளுக்கு மாறாக, இயற்கை மற்றும் உயிர் வேலிகள் வளமானதும், ஆரோக்கியமானதும் கூட.

மாடுகளும் இயற்கைக் கட்டுமானமும்

கட்டுமானத்தில் மாடுகள் ஏன் அவ்வளவு முக்கியமானது? இயற்கை அன்னையுடன் அனுமதி பெற்று கட்டும் நம்வீட்டிற்கு, மாடுகளின் பங்கு அளப்பரியது

Scroll to Top