காலிப்பணியிடங்கள்

மன்னிக்கவும், தற்போது எந்தப் பணியிடமும் காலியாக இல்லை. காலிப்பணியிடங்கள் பற்றிய புதுக்கங்களைப்(updates) பெற முகநூல், படவரி(இன்ஸ்டாக்ரம்), புலனம்(வாட்சப்) அல்லது தொலைவரி(டெலகிராம்) போன்றவற்றின் மூலம் தொடர்பில் இருங்கள்.

இணையவழிக் காணொளி வகுப்பு

தமிழ் & ஆங்கிலத்தில் இயற்கைக் கட்டுமானப் பயிற்சி

நூல்கள்& இ-நூல்கள்

யாக்கை-சுவர்கள்-மண் வீடுகட்ட கையேடு

செய்தி & டி‌வி

50 க்கும் மேற்பட்ட செயல்-வழிப் பயிற்சி வகுப்பின் மூலம் 1500க்கும் மேற்பட்டோர் கற்றுச்சென்றுள்ளனர்.

தணல் சமூக ஊடகம்

This post is also available in: English

Scroll to Top