சுவர்கள்

சுவர்கள் மற்றும் அடித்தளங்கள்
இந்தியாவிலும் உலகம் முழுவதும் உள்ள இயற்கை கட்டுமான நிபுணர்களும் சுவர்கள் மற்றும் அடித்தளம் அமைப்பதில் பின்பற்றிவரும் பாரம்பரிய முறைகளை இங்கே பார்க்கலாம். சுவர்கள் மற்றும் அடித்தளத்தைப் பற்றி இங்கே பல ஆவணங்கள் உள்ளன. அவை வீடுகட்டுவதில் உள்ள பல அணுக முறையை உங்களுக்கு எடுத்துரைக்கும்.

படோடு கல் வீடு

இராஜஸ்தானில் படோடு எனப்படும் வீடுகள்
முழுவதும் இளஞ்சிவப்பு நிறம் கொண்ட மணற்பாறைத்துண்டுகளால் கட்டப்பட்டவை. அந்தக்கல்லுக்கு ஜோத்பூர் பட்டி என்ற பெயரும் இருக்கு. அதே கற்களை தூண்(column), விட்டம்(Beam) மற்றும் கூரையின் உறுப்புக்களாகப் பயன்படுத்தியுள்ளனர்.

ஏரிக்கரை மண்வீடு, அருணாச்சலாமலை அடிவாரம்‌.

ஒரு சமூகமாகக்கூடி இணைந்து வேலை செய்யும் போது செலவில்லாமல் எளிதாக இயற்கை வீடு கட்டலாம் என்பதற்கான உதாரணம்தான் இந்த ஏரிக்கரை மண்வீடு.

மண்சார் சுவர் முறைகள்

பலதரப்பட்ட சுவர்வகைகளை உள்ளடக்கிய பெரும் ஆலமரமாய் இயற்கை வழிக்கட்டுமான முறைகள் திகழ்கிறது. ஒவ்வொரு சுவர் எழுப்பும் முறையையும் தொகுத்து, இப்பதிவில் காணலாம்.

Scroll to Top