செயல்-வழியில்

10 நாட்கள் இயற்கை கட்டுமான பயிற்சி

குறிப்பு: பணம் செலுத்தி முன்பதிவு செய்வதற்கு முன் நிபந்தனைகள் மற்றும் பயிற்சிபற்றி வாசிக்கவும். 
Status: 
June 2023 (Dates not fixed)

 9.30 மணி முதல் மாலை 5.30 மணி வரை

டிக்கெட் விற்றுத் தீர்ந்தால், எங்களுக்கு வாட்சப் அல்லது thannalrooots@gmail.com என்ற முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பவும்.

கண்ணோட்டம்

தணல் இயற்கை கட்டுமானப் பள்ளி அரையாண்டுக்கு ஒரு முறை 10நாட்கள் பயிற்சி வகுப்பு நடத்துகிறது‌. இயற்கை கட்டுமானப் பொருட்கள், தொழில்நுட்பங்களைச் செயல் வழியாக 1:1 அளவு விகிதத்தில் கற்றுக்கொள்ள விரும்புவர்களுக்கு இந்த வகுப்பு திட்டமிடப்பட்டது‌. அதில் அடித்தளம் அல்லது அத்திவாரம்(Foundation), சுவர்வகைகள்(Wall system), கூரை(Roof), தளம் மற்றும் பூச்சுகள் ஆகிய அனைத்தைப்பற்றியுள்ள பார்வை இடம்பெறும்‌ மண்ணின்‌ வகைகள், சுண்ணாம்பு, மூங்கில், தாவர மற்றும் விலங்கு மூலப்பொருட்கள் மற்றும் இயற்கைப் பசைகள் ஆகிய மூலப்பொருட்களை எப்படிப் பயன்படுத்துவது என்பது விளக்கப்படும்‌. பல பண்புகள் கொண்ட பொருட்களைப் புரிந்து கொள்ளுதல், அதைக் கொள்முதல் செய்தல், பின்னர் தயார்ப்படுத்தல் மற்றும் பல்வேறு தொழிற்நுட்பங்கள் வழியாக அதைப்பயன்படுத்துதல் ஆகியவற்றிற்குப் பழக்கப்படுவீர்கள். கரையான் எதிர்ப்புக்கான நடவடிக்கைகளும் மண்வீடுகளை சரிசெய்யும் வழிமுறைகளும் விளக்கப்படும்.

கிராமங்களில் உள்ள மரபு வீடுகளையும் சமகால மண்வீடுகளையும் தணலில் பயின்றவர் கட்டிய வீடுகளையும் பார்வையிடுவதால் அதைப் பற்றிய புரிதல் கிடைக்கும். வீடு கட்டியவரின் அனுபவப்பகிர்வும் கிட்டும். இயற்கைக் கட்டுமானப் பொருட்களின் வலிமையை நீங்களே உணர முடியும். அதன் மீதான சந்தேகமும் நீங்கும்.

தணல் வளாகத்தில் கட்டப்பட்ட மாதிரிக் கட்டுமானங்களை உற்று நோக்கலாம்.

 • பாடும் அந்தணரின் வீடு, மண்சுவர் முறை
 • பயிற்சிக்கூடம்- மண்சுவர், பச்சைக் கல், வரிச்சி சுவர்.
 • மண் சுண்ணாம்பு கொண்டு கட்டிய தண்ணீர்த்தொட்டி
 • இயற்கை வாழ்வியல்
Play Video
பயிற்சியில் காணவிருக்கும் இயற்கைக் கட்டுமான சிறப்புக்கூறுகள்
 • சுண்ணாம்பு தயார் செய்தல் மற்றும் பயன்பாடு
 • நிலைப்படுத்துதலின் முறைகள் மற்றும் இடுபொருட்கள்
 • தாவர மற்றும் விலங்கு மூலப்பொருட்களால் பாதுகாப்பு முறைமைகள்
 • இயற்கைப் பசைகள்
 • கழிவுநீர் மேலாண்மைத் தொட்டி- இயற்கை முறையில் வடிகட்டுதல்
வகுப்பில் இடம்பெறும் அமர்வுகள்(Sessions):
 • விரிவுரை வகுப்பும் காணொளி வழி வகுப்பும்- கொள்கை விளக்கங்கள்
 • செய்முறைப் பயிற்சி (பொருட்கள் மற்றும் தொழிற்நுட்பங்களை ஐம்புலன்களால் உள்வாங்குதல்)
 • முன்மாதிரிகள் காண்பித்தல்(கலைஞர் ஒருவர் மாதிரிமூலம் விளக்கம் தருவார்)
 • கள ஆய்வு பழைய இயற்கை கட்டுமானங்களை நேரில் ஆய்வு செய்தல்)
 • கேள்வி மற்றும் பதிலுக்கான அமர்வு
வகுப்பில் கற்பிக்கப்படும் இயற்கை கட்டுமானத் தொழில்நுட்பங்கள்
 • மண் மூட்டை மற்றும் கற்களால் அடித்தளம்
 • மண் சுவர்-மண் மற்றும் நார்ப்பொருள் பயன்படுத்தி ஒற்றைக்கூறு சுவர்
 • வரிச்சி சுவர்- தட்டியும் மண்பூச்சும் விரும்பிய வடிவில் சுவர் செய்யலாம்
 • பச்சைக்கல்-சூரிய ஒளியில் காய்ந்த கல்
 • சிஎஸ்எம்பி, மண்ணுடன் நீர் தெளித்து அமுக்கத்துள்ளாக்கப்பட்ட மண்கற்கள்
 • மண் மூட்டைத் தயாரிப்பும் கட்டுவதும்
 • மூங்கிலைப் பயன்படுத்தி விட்டம் மற்றும் சாளர விட்டம்
 • தாவர மற்றும் விலங்கு இடுபொருள் பயன்படுத்திப் பூச்சுகள்
 • சுடுமண் ஓடு மற்றும் சுண்ணாம்பால் தளமைத்தல்
 • கூரை அமைத்தல்-மூங்கில், மரம், ஓடுகள்
 • மண் சுவரின் மீது சிற்பவேலையும் சுவரோவியங்களும்.

வகுப்பு விவரங்கள்:

குறிப்பு: ஒவ்வொரு நாளும் நான்கு அமர்வுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன, 10நாட்கள், 40 அமர்வுகள், மதிய உணவிற்கு முன்னும் பின்னும் 2 அமர்வுகள். கால அட்டவணைப் பருவநிலையைப் பொறுத்து மாறுபடும்.

வ.எண் தலைப்புகள் வகை அமர்வுகள்
1 இயற்கைக்கட்டுமானம் அறிமுகம் கொள்கை விளக்கம் 01
2 கொள்முதல் மற்றும் பக்குவப்படுத்துதல் 01
2.1 மண்- பரிசோதனை மற்றும் மாதிரி செய்தல் செயல்-வழி
2.2 மூங்கில் மாதிரிசெய்து காண்பித்தல்
2.3 மூலிகைக் கரைசல் மாதிரிசெய்து காண்பித்தல்
2.4 சுண்ணாம்பு நீர்த்தல் மற்றும் சேமித்தல் மாதிரிசெய்து காண்பித்தல்
3 அடித்தளம் 02
3.1 கற்கள் செயல்-வழி
3.2 மண் மூட்டை மாதிரிசெய்து காண்பித்தல்
3.3 மூங்கிலால் விட்டம். மாதிரி காண்பித்தல் மாதிரிசெய்து காண்பித்தல்
4 சுவர் வகைகள் 15
4.1 மண்சுவர்(Cob) செயல்-வழி
4.2 பச்சைக்கல்(Adobe) செயல்-வழி
4.3 வரிச்சிச் சுவர் செயல்-வழி
4.4 அமுக்கத்துக்குள்ளாக்கப்பட்ட மண் கற்கள்(CSEB): செயல்-வழி
4.5 மண் மூட்டை மாதிரிசெய்து காண்பித்தல்
5 கூரை வகைகள் 01
5.1 ஓலைக்கூரை கொள்கை விளக்கம்
5.2 பசுமைக் கூரை கொள்கை விளக்கம்
5.3 சமதளக்கூரை கொள்கை விளக்கம்
5.4 ஓட்டுக்கூரை கொள்கை விளக்கம்
6 பூச்சுகள் 08
6.1 மண்சுவர்களை சரிசெய்தல் செயல்-வழி
6.2 பூச்சுகள்(மூன்று வகை-சுண்ணாம்பு, மண், மண்+சுண்ணாம்பு) செயல்-வழி
7 தளம் அமைத்தல் 02
7.1 சுண்ணாம்பு மாதிரிசெய்து காண்பித்தல்
7.2 ஓடுகள் மாதிரிசெய்து காண்பித்தல்
8 உட்புற அமைவுகள் 02
8.1 தளவாடங்கள்(ஃபர்னிர்ச்சர்) செயல்-வழி
8.2 திறப்புகள்(opening) செயல்-வழி
8.3 சுவரோவியங்கள்(murals) செயல்-வழி
8.4 சிற்பவேலை(Sculpture)
9 கள ஆய்வுகள் 02
9.1 பழையவீடுகள்/தணல் வீடுகள்
9.2 தணல் வளாகக் கட்டுமானங்கள்
கட்டிடக்கலைஞர் பிஜு பாஸ்கர் & தணலர்கள் நடத்தும் பாடங்கள்:
 • இயற்கை கட்டுமானம் அறிமுகம்
 • இந்தியாவில் இயற்கை கட்டுமானம் வந்த பாதைகள்
 • கட்டுமானப் பொருட்கள்
 • இயற்கைப் பசை, மூலிகைகள், மாவுப் பொருள்
 • இந்தியாவிலும் உலகம் சுற்றியுள்ள இயற்கை கட்டிடக்கலைஞர்
 • தானே வீடுகட்டுதல் மற்றும் குறைந்த செலவில் கட்டுதல்
 • தணலின் தற்போதைய/முடிந்த கட்டுமானங்கள்
 • மரபு முறைகளின் மீட்டுருவாக்கம்
வகுப்பு நடைபெறும் இடம்

தணல் வளாகம், திருவண்ணாமலை

பயணத்தடம்

அருகில் உள்ள ரயில் நிலையம்: திருவண்ணாமலை, காட்பாடி மற்றும் விழுப்புரம்.
Nearest Airport: Chennai, Bangalore.

தங்குமிடம்

தணலில் தங்குமிட வசதி இல்லை. எனவே பங்கேற்பாளர்கள் தங்களுக்கான தங்குமிடத்தை அவர்களே தயார் செய்து கொள்ள வேண்டும். இதற்கான செலவு பயிற்சிக்கட்டணத்தில் உள்ளடங்காது. தங்குமிடத்திலிருந்து தணல் வளாகத்திற்கு(ரமணா ஆஷ்ராமத்திலிருந்து 6கிமீ தொலைவில்) தினமும் வந்து செல்வது அவரவர் பொறுப்பு.

பயிற்சிக்கட்டணம்:

இந்தியர் ஒருவருக்கான பயிற்சிக்கட்டணம் ரூ 30,500 /-. முன்பதிவு செய்வதற்குப் பயிற்சிக் கட்டணத்தில் பாதி அதாவது, ரூ15250/- செலுத்த வேண்டும். மீதிக்கட்டணம், வகுப்பின் முதல் நாளில் (பணமாக மட்டும்) செலுத்தப்பட வேண்டும். 

உங்கள் குடும்பத்துடன்‌ வருவதாக இருந்தால் 10-16 வயது குழந்தைக்கான கட்டணம் ரூ. 15250. மற்றும் 10வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகள் எந்தவிதக்கட்டணமும் செலுத்தாமல் பெற்றோருடன் பங்கேற்கலாம்.
பயிற்சி வகுப்பின் வழங்கப்படும்போது மதிய உணவு, நீராகாரம் மற்றும் .சிற்றுண்டி ஆகியவற்றின் செலவு இந்தக்கட்டணத்தில் உள்ளடங்கும். ஆனால் தங்குமிட செலவு மற்றும் கள ஆய்வு பயணச்செலவு உள்ளடங்காது.
*பயிற்சி கட்டணங்களின் மூலம் மட்டுமே கிடைக்கும் பொருளாதாரத்தைக் கொண்டு தணல், ஆய்வுகள், ஆவணப்படுத்துதல், இணையவழிக் காணொளித்தொடர் உருவாக்கம் மற்றும் பயணங்கள் மேற்கொண்டு தகவல் சேகரித்தல் ஆகிய செயற்பாடுகளில் ஈடுபடுகிறது. இதற்கென்று வெளியில் நிதிப்பங்களிப்பாளர்கள் கிடையாது. மேலும் வருடத்திற்கு இரண்டு கட்டிடங்கள் வெறும் பணம் நோக்கில் அல்லாது அன்பளிப்பாக எவ்வித ஆலோசனைக் கட்டணமின்றி கட்டித் தரப்படுகிறது. அவ்வாறு கட்டப்படும் கட்டிடங்கள் நாங்கள் கற்றறிந்த இயற்கை கட்டுமானம் முறைகளின் தொகுப்புகளின் வெளிப்பாடாக இருக்கும். எங்களிடமிருந்து கற்க விரும்பும் நபர்கள் இச்சூழ்நிலைகளைக்கருத்தில் கொண்டு பயிற்சிக் கட்டணம் குறைப்பில்ஈடுபட வேண்டாம் என்று கேட்டுக் கொள்கிறோம். (உங்களுக்கு உதவித்தொகை வழங்குபவரை நீங்களே கண்டறிந்து எங்களுக்குப் பங்களிப்பு செய்யலாம்).

பயிற்சிக்குத் தயாராதல் :
பயிற்சியில் பங்கேற்கத் தேவையான பொருட்கள் மற்றும் கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள் கீழ்க்கண்ட இணைப்பில் தெரிந்துகொள்ளலாம். பயிற்சி வகுப்புக்கு ஆயத்தமாதல்

பதிவு ரத்து செய்தல்/பணத்தை திரும்பப் பெறும் வசதி:

பயிற்ச்சி பட்டறைக்கு இருக்கையை முன்பதிவு செய்த பிறகு, முன்பதிவு செய்த தேதிகளில் பங்கேற்பாளரால் கலந்து கொள்ள முடியாவிட்டால், பணம் திரும்பப் பெறப்படாது. குறைந்தது 20 நாட்களுக்கு முன்னதாக தணல் குழுவிற்குத் தெரிவிக்கவும் (குறுகிய அறிவிப்பில் காலியாக உள்ள இருக்கைக்கு மாற்றீட்டைக் கண்டுபிடிப்பது கடினம், மற்றும் ஒரு மதிப்புமிக்க பங்கேற்பாளருக்கான இருக்கையை இழக்க நேரிடும்) அது போல 20 நாட்களுக்கு முன்பு ரத்துசெய்யப்பட்டால், எதிர்காலப் பட்டறைகளில் ஒன்றில் கலந்துகொள்ள உங்களுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படும்.

20 நாட்களுக்குள் ரத்து செய்யப்பட்டால், பின்வரும் இரண்டு விருப்பங்கள் உங்களுக்கு வழங்கப்படும், அதில் நீங்கள் எதையும் தேர்வு செய்யலாம்,

1. மீதித் தொகையுடன் (15,250 + 7,500 = INR 22,750) INR 7,500 கூடுதல் கட்டணத்துடன் நீங்கள் எதிர்காலப் பயிற்சிப் பட்டறையில் பங்கேற்கலாம்.

அல்லது

3. பயிற்சி பட்டறைக்கான முன்பதிவுத் தொகையாகச் செலுத்தப்பட்ட பணத்திற்கு, Back Home காணொளி பயிற்சிகளை (பகுதி 1-4) அணுகலாம்.

முக்கியக் குறிப்புகள்:
 • குடும்பத்துடன் பயிற்சி வகுப்பில் பங்கேற்க பரிந்துரைக்கிறோம். 10 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகள் கட்டணமின்றி பெற்றோருடன் பங்கேற்கலாம்.10 முதல் 16 வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகள் 50 விழுக்காடு பயிற்சிக் கட்டணம்  செலுத்த வேண்டி இருக்கும்.
 • பயிற்சியில் பங்கேற்காதவர்களின் பொழுதுபோக்கு நடவடிக்கைகள் இங்கே தவிர்க்கப்படுகிறது. அதாவது பயிற்சி நடைபெறும் நேரத்தில் உங்களது உறவினர்கள் அல்லது நண்பர்களை அழைப்பதாக இருந்தால் முன்கூட்டியே தெரியப்படுத்தவும்.
 • அருகில் கள ஆய்வுக்குச் செல்லும்போது மற்றவர்களுடைய தனிமை விஷயங்களுக்கு மதிப்பளிக்க வேண்டும்.
 • செய்முறைப் பயிற்சி வகுப்பு என்பதால் தங்களை உடலுழைப்பில் ஈடுபடுத்திக் கொள்ள தயார் நிலையில் வைத்துக் கொள்ளவும்.
 • மிருதுவான பருத்தி ஆடைகள் (பழையன) வெப்பத்தை தாங்கும் வகையில் அணிந்து வரலாம். எப்படியும் உங்களது ஆடையில் கறை  படியத்தான் போகிறது.
 • வெயிலின் தாக்கம் சற்று அதிகம் என்பதால் வெப்பத் தடுப்பு களிம்புகள், தலைப்பாகை அல்லது தொப்பி கொண்டு வருவது சிறந்தது.
 • உங்களை எப்பொழுதும் ஆற்றல் நிறைந்த நபராக வைத்துக் கொள்ள தேவையான பானங்கள், உணவுப் பொருட்கள் கொண்டு வரலாம்.
 • எளிமையாக அணிந்து கழட்டக்கூடியக் காலணிகளைக் கொண்டு வர வேண்டும். தணல் வளாகத்தில் மண் உடற்பயிற்சி கூடத்தில் வெறும் கால்களை அதிகம் உபயோகிக்க வேண்டியிருக்கும்.
 • நல்ல கையுறைகள் கொண்டுவர பரிந்துரைக்கிறோம்.
 • அவசரகால மருந்து பொருட்களும் உடன் வைத்து இருந்தால் நல்லது.
 • மிக முக்கியமாகக் கைபேசியின் பயன்பாடு தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது. விரிவுரை வகுப்பின் போதும் செய்முறைப் பயிற்சி வகுப்பின் போதும் காணொலிப் பதிவு செய்வதை தடை செய்கிறோம்.
 • இயற்கை கட்டுமானம் சார்ந்த பெயர்கள் மற்றும் சொல்லாடல்களை மறக்க நேரிட்டால் குறிப்பு எடுப்பது சிறந்தது.  விரிவுரை வகுப்பின்போது குறிப்புகளைப் பதிவு செய்யக் குறிப்பேடுகள் மற்றும் எழுது பொருள் கொண்டு வரலாம்.
 • களநிலவரம், களத்தில் நிலவும் பருவ நிலை ஆகியவற்றைப் பொறுத்து வகுப்பின் போக்கில் மாற்றம் நேரிடலாம்.
 • டிக்கெட் விற்றுத் தீர்ந்தால், எங்களுக்கு வாட்சப் அல்லது thannalrooots@gmail.com என்ற முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பவும்.
 

முந்தைய பயிற்சி பட்டறைகள்

50க்கும் மேற்பட்ட பயிற்சி வகுப்புகள் நடந்துள்ளன.
1500க்கும் மேற்பட்டோர் கற்றுச்சென்றுள்ளனர்.

இணைய
வழிக் காணொளி வகுப்பு

தமிழ் & ஆங்கிலத்தில் இயற்கைக் கட்டுமானப் பயிற்சி

நூல்கள்& இ-நூல்கள்

யாக்கை-சுவர்கள்-மண் வீடுகட்ட கையேடு

செய்திகள் & டி‌வி

This post is also available in: English

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது தேவையான புலங்கள் * குறிக்கப்பட்டன

Scroll to Top